?

Log in

No account? Create an account
 
 
08 October 2007 @ 01:02 pm
A rada pro dnešní den zní...  
Vždycky mějte po ruce žebřík, nebo někoho, kdo vás sundá. ;)


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Já omírám. Co vy? :D:D:D:D
 
 
Nálada: happyhappy
Poslouchám: Garbage
 
 
 
zlutasek on October 8th, 2007 07:01 pm (UTC)
Zažil jsem s naším kotětem akci osvobozování z koruny stromu letos prozatím dvakrát. Pád z pěti metrů z větví borovice přišel opravdu tak nenadále, že celou věc vyřešil dříve než my dole a - světe div - naše zrzavá kočičanda RAKETA ho přestála bez úhony. Výlet do koruny hrušky se podařilo ukončit méně dramaticky za pomoci skládacích schůdků s plošinkou a využití vzpažených rukou.. tělocviku zdar a kočičímu zvláště***
Lucie ~ Dangerousdangerouss on October 8th, 2007 07:51 pm (UTC)
Čičiči.