April 16th, 2006

buttons

Out of zone...

Ano, je to tak. Poetická zóna je pryč...zase je tu realita. Ale protože jsem se úspěšně vyhnula zítřejší koledě a protože mě nezmlátí celé město, mám tu pár obrázků (foto je zpět...juchů)
Collapse )

Jsou tak neskutečně obyčejné, že bez nich můžete klidně žít:)