May 18th, 2006

buttons

I think I can fly today!!!

Nevím, jak to říct...
Už od šesti od rána, když jsem se protrhla ze spánku (sen sem napíšu asi někdy později),to začalo. Celé dopoledně mě to pronásledovalo a ve 13:29 přesně TO bylo tady!!! Ve 13:29 přesně jsem započala dvaadvacátý rok svého života :)
Collapse )
buttons

Krylogie...


Chci obalit sametem tvou korunu trnovou
v náruči skrýt tě před světem
tiše tě kolébat ve stínu borovic
dát ti pocit, že máš víc...
pocit bezpecí, když všichni tě zradí
Vždyť čas rozdrtí i ten největší kámen...
  • Current Music
    scary quiet
  • Tags