May 23rd, 2006

buttons

H/D drabble no.1

Because both of THEM asked for it :DDD!!!

Původně to měla být prostě básnička, kterou jsem chtěla napsat, aby si estriel trochu pospíšila při zpřístupňování Esprite...ale vzniklo z toho něco úplně jiného...
Vlastně s tím nemám žádné ambice, ale nějak jsem něvědala, kam s ní, takže tady je :)

Collapse )
  • Current Music
    Vypsaná fiXa
  • Tags