August 2nd, 2006

buttons

Memories lost in time...

No, nakonec mě lithin zase tak trochu přemluvila. Její střípky z poznámek mě donutily najít svůj starý blok a vyhledat tam čmáranice a písmenka, co se v něm ocitla při mém surrealistickém toulání únorovou Prahou.

Collapse )
Ale jsou to opravdu jen poznámky. Bez ambicí. :)
  • Current Music
    arabian music
  • Tags