August 4th, 2006

buttons

Totaly off!

Další noc, kdy jsem se hodinu co hodinu budila z odporných snů. Nepamatuju si je, ale byly děsivé. Vlasně jeden ano. Ten, kde mě fanatičtí katolíci upálili a jako podpal použili moje vlastní knihy. Chci normálně spááááát!
A to jsem si včera večer myslela, že už to bude dobrý. :(((((((
  • Current Mood
    sleepy sleepy
  • Tags