September 18th, 2006

buttons

O princezně, která nesnášela nečinnost

Nadpis možná může být lehce zavádějící, ale nenechte se mýlit. Vzhledem k tomu, že jsem přečetla další historickou knihu o jednom podivném sňatku, je další mé uvažování poznamenáno. Mladičkou princeznu nezasnoubili už v dětském věku, ve 14 letech stále zůstávala svobodná, což bylo podivné. O dětství té, která nám dala Otce vlasti, se neví skoro nic. Jak to, že princezna nebyla provdána? A protože mi to vrtalo hlavou, tak jsem z toho zase něco napsala.
Enjoy it!

Jo, je to zase bez kontroly, takže omluvte případné nedostatky.

Collapse )
  • Current Music
    TV from livingroom
  • Tags