November 1st, 2006

buttons

*sleeps*

Dějiny umění... můj oblíbený předmět. BYL.
Zkušená lektorka zrovna letos odešla...
Mladičká slečna z ústavu dějin umění učí místo ní.
Ehm, učí...
Znáte pojem "uspavač hadů"?
Tak o téhle slečně se dá říct jen to, že je to uspavač uspavačů hadů...
Jsem hotová.
Dobrou :)
  • Current Mood
    sleepy sleepy
  • Tags