December 5th, 2008

buttons

(no subject)

ZMIZELY MI NADPISY. ALE KOUKÁM, ŽE MIZÍ VŠEM. VÍ NĚKDO, JAK HO MÁM PŘESVĚDČIT, ŽE NEMÁ BÝT ČERNÝ A ŽE NECHCI, ABY FUNGOVAL JAKO LINK?
  • Current Mood
    angry angry
  • Tags
buttons

Nadpis

Jupí, Dangie, ty jsi prostě poklad, co já bych bez tebe dělala? Ani lj by mi nefungoval.
@}->--
  • Current Music
    něco o pralesech