May 17th, 2010

buttons

*dozvracela*

Ok, ok... *dýchá*
Dobrý. Tak první kolo za mnou. Za hodinu další. A zrovna jak na potvoru, Soňa si vytáhla blbou otázku. Ale nakonec z češtiny prošli všichni.
A kupodivu mám pocit, že jsem jim byla i nápomocna.
  • Current Music
    Kiss me
  • Tags
buttons

Jak se slaví v Rusku?

Už jsem tu jednou psala o ruské duši, že? Jsem velice ráda, že jsem spolupracovala s rodinou, jako byla zrovna tahle, vždy byli milí a vážili si mojí práce. Každé Vánoce mi dali bonboniéru.
Letos se milý doučovánek dostal na gymnázium.
A já byla pozvaná na slavnostní večeři.
Teda řeknu vám, tohle se už nikdy nebude opakovat. :)
Collapse )