February 16th, 2011

buttons

Otázka života, vesmíru a vůbec

Respektivě její přesná polovička, protože správná odpověď zní 21.
Tolik přesně je knih, ke kterým budu vyrábět pracovní listy. Udělejte krát čtyři a získáte magický počet papírů, který z toho vyleze.
Asi budu blinkat.
  • Current Music
    Kočka cvaká
  • Tags