June 22nd, 2011

buttons

Hm, hm

Tak mám smlouvu na dobu určitou. Do konce příštího školního roku. A třídy se dozvím až po vysvědčení. Grr!
  • Current Mood
    bitchy bitchy
  • Tags