March 24th, 2012

buttons

Učitelský hlodníček

Při hodině o reformaci si takhle lámu z dětiček i název slavné české reformní církve.
"No tak, to znáte. Už jsme ji několikrát zmiňovali v literatuře."
Ticho.
"Opravdu ji znáte, jenom možná nevíte, že to je to, na co se ptám."
Ticho.
*snaží se napovědět Biblí kralickou*
"No tak, to je přece ta církev, která vydala Jednotu bratrskou."
  • Current Music
    talí povídá
  • Tags