April 1st, 2012

buttons

Fanklubové Vánoce

Zimě a nevýhodným okolostojíčnostem navzdory konal se v sobotu fanklubový vánoční výlet. Osazenstvo se sešlo pouze v malém počtu, bylo nás dle pravidel klasika pět.
Collapse )
Po výletě následovalo posezení u Lunkvil, v počtu již hojnějším, které bylo pořádáno za účelem nakrmení těla i duše. Tělo bylo krmeno různými dobrotami, jejichž ozdobou byl Lunkvilin vánoční dort, duše se kochala záznamem z Mnoho povyku pro nic, jehož ozdobou byli Tennant a Tate. *zasněný výraz* Nemám slov, kromě dokonalého a mega nadšení!
Collapse )