April 19th, 2012

kitchen witch

(no subject)

Dobrý kari. Zatraceně dobrý kari. S kokosem. Ha!
A teď si bydlenkovsky vymyslím, čím budu sytit hladové krky zítra a v sobotu. Vidím to na něco indického. :D
  • Current Music
    zprávy
  • Tags