September 4th, 2012

buttons

Pan Jones a malý riftózní výlet

Ianto Jones žije. A nejenom na Jižáku, ale očividně tu běhá ještě jednou. A je vopravdickej!
To si tak jedu busem do práce, sedím si a najednou nastoupí, sedne si dopředu a poslouchá si muziku. A aby bylo co nejobtížnější ho vyfotit, tak je za tyčí, sedačkou a ještě nějakým bazmekem.
Ale nakonec to můj totálně nekvalitní mobilní záznamník cvaknul.
Dámy a pánové: Collapse )
  • Current Music
    venkovní prostředí
  • Tags