November 6th, 2012

buttons

Kulturní okénko

I dobré zprávy jsou, byť jich je pomálu.
Náhodou jsem zjistila, že Odpad město smrt, který mě jako divadelní hra dovedl na pokraj extáze, natočili ti samí herci a režisér i jako film, který bude mít 22. 11. premiéru.
27.11. od 18:00 bude promítaný v Aeru. Edit: A taky 23.11. v pátek od 23:00 v Oku.
Takže, hm...Yay!
  • Current Music
    rámus z chodby
  • Tags