December 18th, 2012

buttons

Pracovní morálka na bodu nula

Normálně trávím toto úterý v práci celých osm hodin. A přímo ve výuce jenom tři, zbytek z toho jsou hrozně pitomý okna. Dneska mi odpadla první hodina. Takže práce se zkrátila z osmi na čtyři. Suplování bylo pravda trochu nečekané, ale nakonec trávím hodinu a hodinu tím, že čučím na to, jak v knihovně kluci hrají počítačové hry. A ještě jednu hodinu to dělat budu. V následující hodině mám okno a poslední hodina bude taky na nic, protože ve škole je z té třídy přítomno... celých šest lidí, pokud dobře počítám.
Zítra čtyři hodiny zírám jako dozor na přednáškách.
Ve čtvrtek se hrají sportovní a počítačové hry.
V pátek se neučí, protože se prohlíží detašované pracoviště. Nemám tušení, kde vlastně je, jenom vím, že tam musím být v devět.
Pracovní morálka mě nějak míjí. Nechápu, proč se vůbec snažím do té práce chodit. :)
  • Current Music
    telefon
  • Tags