March 13th, 2013

buttons

Už jsem říkala, že asimiluju našeho sbormistra? Ne?

Motivační emajl se prostě nedá nesdílet.

Taky už se nemůžete dočkat? Nedáte noty z ruky? Potajmu čtete v práci z partitury? Místo rádia si pouštíte midi? V koupelně trénujete brilantní šestnáctky? Ze spaní vykřikujete Gloria! Jak on tam ten pacholek s tím rytmem šije, taky to nemohl udělat na začátku a na konci stejný, ale na mě si nepřijde! Ten rytmus v krédu - to je jízda a ten sólový kvartet - ach, to se blahem úplně rozněžním... a za ním sborové crucifixus s tím velkolepým krešendem! A slyšeli jste už sopránovou árii v Agnus? Ne? Tu až zazpívá naše sólistka, tak celý sál přestane dýchat... no prostě: Mozart!
  • Current Music
    zvony
  • Tags