May 9th, 2014

Fluffle puff

Životní naplnění

Rozhodla jsem se, co budu dělat se životem.
Budu péct trpasličí chleby. Budou tak dobré, tak kvalitní (můžu u každého zaručit, že ho počůrá kočka), že lidi budou platit za to, abych už žádný neupekla. :D
  • Current Mood
    weird weird
  • Tags