?

Log in

No account? Create an account
 
 
11 August 2009 @ 03:55 pm
Co že já to teď teda dělám?  
Inu, flákání skončilo (a proto zase píšu na lj), takže se učím. Tedy, zkoušku mám až 15. září a to ještě musím před tím udělat klauzury a obhájit diplomku. Takže tak divoký učení to není, snažím se spíš věci tak nějak pochopit, než abych si něco cpala do hlavy. I kdybych chtěla, stejně bych to do 15. statečně zapomněla.
Včera to byla historická mluvice a slavistika. Dnes pragmatika. Našla jsem skvělý text, který přesně odpovídá zadání jedné otázky. Můžete nahlídnout, ovšem varuji, je to jen pro silnější povahy. (Ale mně se líbí, protože když si odmyslím, že každé druhé slovo je cizí, je to jasné a výstižné. Mňuk)
Jo a ještě, následující text není moje dílo, jedná se povětšinou o výpisky z knihy Jána Gráce. (Ať mě OSA nebije...)


Persváze jako komunikativní funkce výpovědi

Hlavním z důvodů, proč v odborných jazykových publikacích není persváze uváděna jako jeden z druhů komunikativní funkce výpovědi, je nesnadnost lingvistického popisu tohoto jevu a do jisté míry i latentnost jazykových prostředků, které fungují jako jeho indikátory. Je totiž velmi těžké jednoznačně určit obecný vzorec komunikativní výpovědní formy pro vyjádření této KF. Není možné vymezit konvencionalizovanou výpovědní formu s funkčním potenciálem persváze, která nemá žádné konkrétní direktní ukazatele. Explicitní performativní formule persuasivní KF totiž nejenže neexistují, ba jsou většinou více či méně nežádoucí. Formule: „přesvědčuji tě“ je nemožná, „chci tě přesvědčit“ je sice možná, ale zřídka užívaná - spíše v případech, kde buď KF persváze nahrazuje KF příkazu; případně tehdy, je-li vztah persuadéra k výsledku persváze volný. Častější je formule „přesvědči se“, zde však jde již o explicitně vyjádřenou KF výzvy s latentním významem persváze. V případě persváze manipulativní je explicitní performativní formule nemožná, neboť tento druh KF je svou povahou výhradně latentní. Vymezení pojmu persváze je tedy spíše úkolem psychologie nežli lingvistiky, která pak zkoumá především základní jednotku stavebního materiálu persváze, tedy slovo.
S persvází jako komunikativní funkcí se setkáváme denně. Již od raného dětství se nás okolí snaží o něčem přesvědčit. Vždyť samo substantivum „přesvědčení“ naznačuje, že se zde jedná o jev, který nám není dán imanentě, nýbrž k nám přichází zvenčí. My jsme vždy v roli recipienta, který buď přijme nabízený názor, nebo nikoli. Persváze je vždy komunikací konfliktní. V případě nedogmatické a nemanipulativní persváze produktor přiznává recipientovi svobodnou vůli učinit ohledně předmětu persváze samostatné rozhodnutí, jde zde tedy stále ještě o komunikaci konstruktivní. Tento druh přesvědčování je ovlivňováním, při kterém se recipient pod vlivem persuadéra dobrovolně, zainteresovaně a zúčastněně ujišťuje o zdůvodnitelnosti nějakého stanoviska.
Co se manipulativní komunikace týče, představuje extrémní pól persváze. Zde totiž jde ze strany mluvčího o čistě utilitární záležitost - produktor chce za každou cenu získat z komunikace nějaký prospěch na úkor svého komunikačního partnera. To je případ, kdy se komunikace stává destruktivní, konfliktní, konfrontační. Obvyklými taktikami produktora jsou v případě manipulativní komunikace polopravda, předstírání, úmyslná dvojznačnost a časté používání frází. Tyto postupy se pak dají označit jako verbální podvod, v krajním případě verbální terorismus.
Ne vždy však musí manipulace probíhat takto dramaticky. Zřejmě nejběžnější její formou je zdánlivě nenásilné nepřímé donucování. To pak vychází z psychické potřeby recipienta zachovat si před produktorem i sebou samým zdání určité lidské hodnoty, jejíž složky by mohly být odmítnutím produktorova stanoviska popřeny. Člověk má sice možnost volby, ale v takových případech přijetí protikladné alternativy ztěžují rozličné zastřené způsoby psychického nátlaku. Například jestliže persuadér při předkládání svého názoru vychází z dilematu „chápeš - nechápeš“, přesvědčovaný odmítáním jeho stanoviska jakoby zároveň přiznával, že je nechápavý.
Vrcholným projevem manipulativní komunikace pak je jev nazývaný „brainwashing“, jehož prostřednictvím mění recipient nejprve své myšlení a cítění, aby posléze změnil i své chování. Cílem brainwashingu je vnucení umělé identity recipientovi a jeho psychická závislost na produktorovi. Brainwashing probíhá ve třech fázích. Cílem první z nich je zničit referenční rámec, jehož prostřednictvím člověk rozumí sobě a svému okolí. V druhé fázi dostává recipient novou identitu. Ve fázi třetí je tato identita neustále posilována, recipient se nezřídka stává sám persuadérem, a to podle zákona, že nové názory se upevňují rychleji, snažíme-li se o nich někoho přesvědčit. Tyto tři stupně brainwashingu však musí být prováděny v neustálém koloběhu. Svět takto uměle vytvořený totiž kontrastuje se světem přirozeným natolik, že je nutné obraz o něm stále znovu re-utvářet, aby se nerozpadl.


KF = komunikační funkce
 
 
Nálada: geekygeeky
Poslouchám: Imodium v mojí hlavě
 
 
 
Lucie ~ Dangerousdangerouss on August 11th, 2009 03:45 pm (UTC)
Skončila jsem po třetím souvětí. :D
Alice Stronghold: I teachspiritofdream on August 11th, 2009 03:47 pm (UTC)
A teď si představ, že tohohle bylo šest stránek. :D
Ale fakt se mi to dobře čte, protože já vím, co všechna ta slova znamenají, a hlavně, jaké závěry z toho mám vyvodit. :)
Lucie ~ Dangerousdangerouss on August 11th, 2009 03:49 pm (UTC)
To je dobře; ty bys tomu měla rozumět hlavně. :D Já budu machrovat se svým Funktionsverbgefüge. :D
Alice Strongholdspiritofdream on August 11th, 2009 04:10 pm (UTC)
Jéžiš, co že to bylo? :D
Něco se slovesem a jeho vazbami?
Lucie ~ Dangerousdangerouss on August 11th, 2009 04:17 pm (UTC)
Jo, verbonominální vazby. S decentně idiomatickými významy (samozřejmě k nim existuje, ve většině případů, i normální sloveso).
Alice Strongholdspiritofdream on August 11th, 2009 04:19 pm (UTC)
Juch. :)
josikajosika on August 11th, 2009 08:57 pm (UTC)
Skutečnost, že je to celé o tom, jak někoho ukecat, pokládám za signifikantní.
josikajosika on August 11th, 2009 08:58 pm (UTC)
Jo, když už jsem tady, kdy se srazíme? A kde? A s kým vším?
Alice Strongholdspiritofdream on August 11th, 2009 09:01 pm (UTC)
Někdy, až bude Dangie v Praze, to by bylo nejlepčí. Aby o tebe nepřišla. Nebo Ada chce pořádat sraz, to by taky bylo fajn. (Akorát na tom nebudu já, ale což.)
Lucie ~ Dangerousdangerouss on August 11th, 2009 09:50 pm (UTC)
Mně stačí říct v předstihu, že mám být v Praze, a budu.
ilwin on August 12th, 2009 05:53 pm (UTC)
*otřásla se z cizích slov*
Tohle mě vždycky děsně rozčilovalo - když jsem se měla naučit něco, co mělo každé několikáté slovo cizí a bylo to napsáno děsně složitě a oklikově (pozn. nevím, jestli tohle je napsáno složitě a oklikově, skončila jsem u druhé věty; mluvím o těch které jsem musela číst já) a přitom by se to dalo říct úplně jednoduše a česky. No ono to vlastně platí i o předpisech v práci...
Každopádně mě tam to každé několikáté cizí slovo hrozně ruší a brání v normálním přečetní textu, i když vpodstatě znám význam slova (obecně, tady bych asi na nějaké neznámé narazila mnohem častěji :o) ), ale stejně (mě) to brzdí v pochopení textu a to jsem se vždycky při učení snažila především... (no taky vlastně píšeš že se to snažíš pochopit spíš než naučit)
Uf. Takže co z toho všeho vyplývá? Že tě docela dost obdivuju, že o něčem takovém napíšeš, že je to skvělý text a ještě ke všemu, jasný a výstižný! %DD

P.S. I kdybych chtěla, stejně bych to do 15. statečně zapomněla
Nezapomněla, co jsem ti minule psala o postavení tvého Merkuru v horoskopu narození, aha? ;o))

Jinak samozřejmě zcela vážně přeju aby astrologie nekecala ;o), a aby se ti dobře pracovalo/chápalo/učilo/cokoliv zrovna potřebuješ pro zvládnutí ukončení roku ^^ *posílá povzbuzující čajík* ^^
Alice Stronghold: I teachspiritofdream on August 12th, 2009 05:57 pm (UTC)
Dneska během staroslověnštiny mi díky jedné větě zase něco secvaklo, já pochopila jednu věc, která mi objasnila spousty dalších. Juch. Ale opravdu, mechanicky zapamatované věci udržím tak... dva dny. :D
Lithinlithin on August 12th, 2009 07:45 pm (UTC)
Já skončila na začátku první věty xD
Alice Strongholdspiritofdream on August 12th, 2009 07:47 pm (UTC)
Celý je to o tom, že z jazykového hlediska se přesvědčovací a manipulativní techniky blbě označují, protože hlavní snahou manipulátora je to, aby nikdo nepoznal, že manipuluje. ;)
Lithinlithin on August 14th, 2009 09:57 am (UTC)
Mám pocit, že si to od tebe nechám vysvětlit, až přestaneš takovéhle věci číst, protože ani téhle tvé větě jsem nerozuměla *facepalm* :D
Alice Strongholdspiritofdream on August 14th, 2009 10:52 am (UTC)
Mám se vůbec snažit? :D
No prostě zatímco jazykověda umí říct: tohle je rozkaz, tohle je přání, tohle je slib, atd. podle toho, která slova se ve větě vyskytují, tak je těžký určit, že je to manipulace, protože prostě účinná manipulace je ta, kterou neodhalíš. :)
Líp už to asi neumím. *špatná pí. uč.*
ext_203995 on August 17th, 2009 07:49 pm (UTC)
Pokračování prosím:)
Dočetl jsem, zajímavé, ne toliko lingvistické... se zajímavými přesahy. Toto je jedna strana z celkového počtu šesti? Kdy se můžeme těšit na pokračování? :-)
Alice Strongholdspiritofdream on August 17th, 2009 07:51 pm (UTC)

Jestli chceš celý text, není problém ti ho poslat. :)