?

Log in

No account? Create an account
 
 
30 August 2009 @ 12:15 am
Kečupově  
Na rajčeti jsou k nalezení fotky z pumodikobrazí návštěvy a z čajomírfestu.

Dnes jsem hrozně stručná. XD
 
 
Nálada: sleepysleepy
Poslouchám: hučení
 
 
 
ilwin on September 1st, 2009 03:03 pm (UTC)
obojí vypadá moc prima čas... *taky stručná* ^^
Alice Stronghold: I beleive in fairies!spiritofdream on September 1st, 2009 05:55 pm (UTC)
Byl. ^^