?

Log in

No account? Create an account
 
 
23 June 2010 @ 05:52 pm
Další kolo palcedržení!  
V pátek v 11:00 mám pracovní pohovor na gymnáziu Voděradská. A jestli náhody nejsou... tak... *crosses fingers*
Tags:
 
 
Nálada: curiouscurious
Poslouchám: England vs. Slovenia
 
 
 
calwen: greencalwen on June 24th, 2010 06:08 am (UTC)
Budu posílat pozitivní zelené vlny, tak se nelekni až dorazí. ;)