?

Log in

No account? Create an account
 
 
23 June 2010 @ 05:52 pm
Další kolo palcedržení!  
V pátek v 11:00 mám pracovní pohovor na gymnáziu Voděradská. A jestli náhody nejsou... tak... *crosses fingers*
Tags:
 
 
Nálada: curiouscurious
Poslouchám: England vs. Slovenia
 
 
 
aliceingarden: pic#99558657aliceingarden on June 24th, 2010 08:03 am (UTC)
*palcedrží*