?

Log in

No account? Create an account
 
 
29 June 2010 @ 09:27 am
MÁM TO!  
Líbila jsem se!
Vzali mě!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


*extaticky se potácí po pokoji*

Edit: A ono je dnes výročí narození Saint-Exupéryho! Můj šťastný den! *tetelí se*
Tags:
 
 
Nálada: ecstaticecstatic
 
 
 
(Anonymous) on June 29th, 2010 01:47 pm (UTC)
Profesor
Gratuluji. Zvláště k tomu, že na onom gymnázium - pamatuji si správně, že šlo o gympl? - studenti čtou.
Na klesající čtenářskou gramotnost studentů si mi totiž stěžoval můj češtinář, když jsem byla posledně na gymplu. Prváci, které letos měl, ovládají pravopis asi tak, jako autorky povídek glosovaných Modrou a Červenou.