Alice Stronghold (spiritofdream) wrote,
Alice Stronghold
spiritofdream

  • Mood:
  • Music:

Poslední bolestivý nádech

A potom výdech.
Nasadit úsměv.
A mávat.

Není úchvatné, jak vám nádherný den může pokazit, z pohledu jakéhokoliv jiného vyspělého a mentálně zralého jedince, taková maličká prkotina?
Takže sbohem, dobrý pracovní dne, měla jsem tě ráda.
Na shledanou, povedený oběde, alespoň tebe jsme si snědly s láskou.
Bylo mi potěšením, pane Hilský, umíte přednášet tak, že vás podezřívám z polobožství.
Měj se krásně, čajovno, byť přeplněná, bylo mi s tebou hezky.
Au revoir, vlahý večere.

Vítej, šoku.
Ráda tě opět poznávám, kolapse.

And last, but not least - měla jsem vás ráda, moje milované naivní iluze.
I am the bad guy...
*sladce se usmívá*

A víte co? Odteď, odteď je mi všechno definitivně srdečně fuk.
*popadla za ruku krále Leara a s nadšeným výrazem odtančila vstříc nádherným zítřkům*
OH, brave new world!
Tags: citlivě
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author