?

Log in

No account? Create an account
 
 
29 September 2012 @ 07:45 pm
Dear Princess Celestia,  
dovol, abych ti napsala nový postřeh o přátelství, který jsem získala v předchozích dvou dnech. Vždycky je důležité všímat si jenom toho, co říkají lidé, kteří mě znají a mají rádi. Protože i když neříkají zrovna příjemné věci, říkají je s láskou. Přikládat váhu řečem těch, kteří mi chtějí slovy ublížit, nemá cenu. A netřeba se jimi trápit. Odteď tedy budu naslouchat přátelům a ignorovat blbce.
S láskou tvá věrná studentka
někdytrochuponíKleio
 
 
 
Alice Stronghold: polar otterspiritofdream on September 29th, 2012 09:23 pm (UTC)
Why do vampires in Twilight sparkle? :D