?

Log in

No account? Create an account
 
 
24 October 2012 @ 09:47 pm
Ten krásný moment...  
... kdy dýchnete v tramvaji na sklo a zjistíte, že kdosi před vámi tam namaloval srdce.
 
 
 
lemmesay on October 24th, 2012 08:59 pm (UTC)
Awww...
Saphira: Be awesome todaysensearth on October 25th, 2012 10:15 am (UTC)
<3
Zuzka: Tilneycertisko on October 26th, 2012 07:55 am (UTC)
mchíp!