?

Log in

No account? Create an account
 
 
23 August 2006 @ 10:48 pm
Out of topic  
Sice jsem zmínila cosi jako fantasy sérii povídek, ale teď na mě dolehl takový dosti tísnivý pocit. Pocit, ze kterého vznikla taková lehce (ne, silně) halucinační povídečka. Je absolutně mimo, asi ji nikdo nepochopí. Ale musela jsem se vypsat.


Až zmizí spánek z našich očí

Ruce se jí klepaly, když procházela dlouhou chodbou. Ale věděla, že vše, co viděla, vidí a ještě uvidí, to všechno je jen přelud. Výplod její v současné chvíli lehce narušené hlavy. Tichounce se vplížila do kuchyně. Snažila se ignorovat kouř, co se plazil z lednice. Je to jen halucinace. Je to jen halucinace. Opakovala si pořád dokola jako mantru. Skřípavé zvuky se tentokrát začaly ozývat z koupelny. Proti všem zákonům logiky se prostě musela jít podívat, co ty podivné zvuky vydává. Prásk. Uskočila a vyděšeně se dívala na otevřená dvířka od skříňky. Ovšem místo přeludu vykoukl ze tmy přívětivě žlutý pár očí. „Kočičko,“usmála se smutně na maličké černé stvoření, které se jí už otíralo kolem nohou. Pohladila kočičku po hřbetě a pokračovala v cestě. Kapající voda stékala po stěnách. Tekla ze všech drobných prasklin, ze zásuvek, po zrcadle. V přetékající vaně se křečovitě usmála na bledou mrtvolu a bezmyšlenkovitě zavřela kohoutek. Je to jen halucinace. Ruka mechanicky stírá páru ze zrcadla. Ucukla, když viděla bledou postavu v odrazu. Je to jen halucinace. Z myšlenek ji vytrhlo zaprskání kočky. „Čičí….či, či, či. Kdepak jsi?“pátrala po bytě a její rozum se na chvíli mohl dokonale uklidnit. Pootevřené dveře do sklepa jasně naznačovaly, kam asi číča utekla. Usmála se na černé klubíčko, které se usadilo u paty posledního schodu. Byla mu téměř nadosah, když v tom se zpoza rohu vynořila bledá ruka, která popadla černé kotě a stáhla ho neznámo kam. Vykřikla, nejprve ztuhla, ale pak se co nejrychlejším tempem rozběhla pryč. Je to jen halucinace. Opakovala si, ale už to nějak nezabíralo. Svět se kolem začal točit. Na televizní obrazovce běžela stála tatáž nekonečná smyčka zabírající strom u prázdné silnice. Zacpala si uši. Křičela. Už to nemohla ovládnout. Běsy. Popadla židli a vrhla ji na obrazovku. Najednou chtěla pryč. Ode všeho. Téměř beze smyslů začala rozlívat všude alkohol. Z klepající rukou stála uprostřed rozmláceného pokoje. Plamínek na konci zapalovače se povážlivě třepal. Všechno skončit. Teď. Hladové plameny by už už začaly olizovat vše kolem sebe. Jenže v poslední vteřině jí čísi ruka zapalovač vytrhla. Nechápavě se dívala na bledý přízrak. Ucukla, ale přízrak ji uchopil pevně. Vykřikla, zacpal jí pusu. Otevřela oči. Svět kolem měl náhle normální barvy. Ten, co ji svíral, byl úplně normální člověk. Ne, vlastně nebyl normální. Byl to její dobrý přítel. Starostlivě ji hladil po vlasech. „V pořádku?“zeptal se, když viděl, že konečně vnímá. „Jednou zmizí spánek z mých očí a já poznám, že to byl jen zlý sen, co se mi zdál,“odpověděla mu. V jeho náruči se taky mohla schovat před světem.

Tags: ,
 
 
Nálada: thoughtfulthoughtful
 
 
 
Lucie ~ Dangerous: Carnivaledangerouss on August 23rd, 2006 09:14 pm (UTC)
Docela dost halucinogenní příběh... :)
Alice Strongholdspiritofdream on August 23rd, 2006 09:27 pm (UTC)
Vždyť jsem to říkala :)
Lucie ~ Dangerous: Dandeliondangerouss on August 24th, 2006 09:59 am (UTC)
To mi nebrání v tom, abych to řekla taky. :p
Měla jsem z něho pak dost šílený sen, po kterém jsem musela rozsvítit a chvíli čekat, než se uklidním. Ale nepamatuju si ho. Vím ale, že když jsem usnula, bylo už všechno v pořádku, já tě objala a jedly jsme slunečnicová semínka. ♥
Alice Stronghold: hotspiritofdream on August 24th, 2006 02:55 pm (UTC)
Oh, to jsem nechtěla. Ale špatný sen za špatný sen :p *objímá*

Jééé, slunečnicová semínka... jen tak si ležet v trávě, objímat tě a zobat (a připadat si jako největší slepice... Sakra, copak nedokážu přestat s tím blbým vtipkováním ani dneska?... Ne, nedokážu :D)