?

Log in

No account? Create an account
 
 
06 September 2006 @ 06:55 pm
Kniha knih  
Další památka na starý blog. Temný a ještě temnější výkřik do tmy. Opětně to zapříčinila škola, tentokrát ovšem přednáška o barokní mentalitě a mojí četbě "Protichůdců" od Václava Bolemíra Nebeského (čistě btw, polemika s Májem, takže kdo by se zajímal, není to úplně marné číst). Takže jak jinak než o smrti...


Kniha knih


Přiložil dlaně k ústům, aby zvolal, ale svěsil je zpět. Tma byla příliš těžká, aby se v ní mohl ozvat lidský hlas. Tu ho začala škrtit hrůza. Tma byla tak hluboká, že kdyby ji mohl před sebou rozhrnovat, hromadila by se za ním znovu. Hrůza, která ho přepadla, nezačala pozvolným mrazením, přepadla ho naráz. Zavrávoral jako po úderu. Najednou měl pocit, že je v tom zpropadeném lese pohřben. Svět byl kdesi daleko, naprosto jinde. Tam, kam se nemohl prodrat touto tmou. A za temnotou už nebylo nic. Věděl, že jakmile se mu podaří ji projít, upadne do hlubin, které se nad ním uzavřou. Cesta, vesnice i lidé, to vše bylo tak strašně a nemyslitelně daleko, ztracené ve vesmíru stejně černém a nekonečném. Nikdy tam nedojde. Odevšad se na něj dívaly jen temné a mrtvé tváře. Pozorovaly ho, bylo jich nepočitatelné množství a on byl jediný živý mezi nimi. Snad chtěli, aby se jich na něco tázal. Snad kdyby napřáhl ruce, snad by se jich dotýkal a ony samy by na něho promluvily. Ale náhle vyšel z mračen měsíc a on se pomalu vzpamatovával z blouznění. Viděl krajinu měnit se v měsíčním světle, tma se rozptylovala, vítr rozehnal mračna a na nebi se objevily i první hvězdy. Zesláblý úzkostí rychle nasedl na koně. Nyní kamkoliv, jen odtud pryč. Tu spatřil v měsíčním světle na blatech sedět stařenu. Stačil jediný pohled do její tváře a věděl, že hleděl na obličej ženy, která nemůže nikdy zemřít. Jejich společná cesta již nebude dlouhá. Hleděl do stařeniných prázdných očí, naposledy láskyplně pohladil svého koně a pomalu začal odříkávat verše z Knihy knih…

Tags:
 
 
 
Lucie ~ Dangerous: Oh Prague my lovedangerouss on September 6th, 2006 06:28 pm (UTC)
Nebylo mi soutzeno napsat ti komentář. Už ho píšu po čtvrté (a neumím napsat "čtvrté").

Opětně to zapříčinila škola, tentokrát ovšem přednáška o barokní mentalitě a mojí četbě "Protichůdců" od Václava Bolemíra Nebeského
Jůů, další!

polemika s Májem, takže kdo by se zajímal
Mám si to brát osobně? :p A to "čistě btw" ti nezbaštím.

*zakymácela se*
*jde si to přečíst znovu*

Tak a teď to konečně odešlu, než se zase něco stane.
Alice Stronghold: Snoopyspiritofdream on September 6th, 2006 06:33 pm (UTC)
Hele nebuď tak vztahovačná, nejsi jediná, kdo rád KHM :D... Ale dost blbě se to shání, to varuju předem. Jo, btw, Nebeský byl milenec Němcové ;)

Jo, odeslalo se :)))
Lucie ~ Dangerousdangerouss on September 6th, 2006 06:36 pm (UTC)
:p :D:D:D