?

Log in

No account? Create an account
 
 
19 January 2016 @ 11:16 pm
Snap  
Do levé ruky se pomalu vracel cit. Cítila, jak teplo prostupuje dlaní a rozlévá se do konečků prstů. Pravá ruka, svírající knihu, byla oproti tomu stále ještě nepřirozeně studená a chlad pomalu přecházel v bolest. Přesto si nechtěla uvolnit sevření. V té bolesti bylo cosi zvráceně povzbuzujícího. Jako když od mrazu štípou tváře a vy máte radost, že jste se konečně dostali na čerstvý vzduch.
Bolest. Lepší důkaz vlastní existence momentálně neměla. Myšlenky si dovolily už před dlouhou dobou zcela opustit tělo. Nezbylo nic, jenom vlezlá zima, tma a bolest.
A Sněhová královna.
Tags:
 
 
Nálada: hungryhungry