?

Log in

No account? Create an account
 
 
12 November 2006 @ 07:59 pm
Magdalenka a Hvězda  
Jak jsem psala o své toulce Prahou, inspirovala jsem se svou vlasntí větou. Pověst o domě U Obrázku panny Marie skutečně nabrala zcela jiný rozměr. Teda... pro mě :)

A tak jsem sedla a písala. Svoji (ne upravenou, ale lehce zjednodušenou) verzi pověsti. Hmmm. Hmmm.


O Magdalence a padající hvězdě


Z Karlova mostu vede dvojramenné schodiště na ostrov Kampu. Přímo proti němu stojí dům, v jehož štítě je obraz Panny Marie, u něhož světlo nikdy neuhasne. Pod obrazem je malá pavláčka, na kterou se vstupuje těžkými dveřmi z půdy. Věčné světlo bylo zde však dříve než sám obraz. Jen se na jeho původ se dávno zapomnělo. Stávala na pavláčce pradlenka Magdalena, se zasněnýma očima pozorovala oblohu. Jednoho dne viděla Magdalenka padat hvězdu i pomyslela si, že by si mohla něco přát. A hvězdička padala a padala, až spadla přímo k Magdalence. „Co si budeš přát, Magdalenko?“ zeptala se hvězdička. A Magdalenka si náhle uvědomila, že neví, co by si mohla přát. Všeho měla dostatek a nadbytky nechtěla. Ale protože hvězdička již spadla, aby Magdalenčino přání splnila, rozhodla se, že zůstane s Magdalenkou tak dlouho, dokud ji nebude moci přání vyplnit. A tak spolu žily, hvězdička Magdalence pomáhala a dělala jí společnost. A když byla už Magdalenka stará a nemocná, tak ji hvězdička opatrovala. „Magdalenko, neumírej, vždyť jsem ti ještě nesplnila tvé přání,“ konejšila Magdalenku hvězdička. Magdalenka se usmála: „Splnila jsi mi moje přání, hvězdičko. Zjistila jsem, že mým jediným přáním jsi byla ty, hvězdičko. Abys tu se mnou žila a dělala mi společnost.“
A když Magdalenka zemřela, zůstala hvězdička na zemi. V malé lucerničce svítí věčným světlem dodnes.

***


Do zad ji mírně tlačil chladný kámen zábradlí Karlova mostu. „Zůstaň se mnou, Hvězdičko,“ šeptal jí do ucha hřejivý dech. Pohlédla do Magdalenčiných očích, usmála se a odpověděla polibkem. Pověsti přece nabývají mnoha různých podob. 
 
Nálada: tiredtired
Poslouchám: Rammstein
 
 
 
Lucie ~ Dangerous: A window to the past...dangerouss on November 12th, 2006 07:54 pm (UTC)
No, mohu říci, že ani tentokrát konec nezklamal. *chvíli koukala na monitor, než se odhodlala k tomu, komentovat*
♥ pro tebe
Alice Stronghold: kissspiritofdream on November 12th, 2006 08:00 pm (UTC)
*kisses*
Lucie ~ Dangerous: It's snowing!dangerouss on November 12th, 2006 08:02 pm (UTC)
*kisses & caresses*
Alice Stronghold: without you...spiritofdream on November 12th, 2006 08:04 pm (UTC)
*holds and purrs*